Zpráva o činnosti spolku za červen 2024

Dnešním dnem přinášíme zprávu o činnosti Spolku na podporu Zlatého špendlíku za červen 2024, který se i v tomto měsíci věnoval aktivní podpoře kulturních a společenských akcí. Proběhlo důležité setkání na zámku v Mirošově, uskutečnil se 3. ročník Všešpendlíkovského sletu - Dětského dnu a byla zahájena distribuce nového čísla Obrozeneckých listů.

Mediální podpora akcí:

Spolek na podporu Zlatého špendlíku se angažoval v mediální podpoře patnácti významných akcí, zaměřených na různé oblasti kultury, vzdělání, dobročinnosti a pospolitosti. Tímto způsobem se spolek snažil podpořit a šířit povědomí o významných iniciativách, které přispívají k rozvoji lokální komunity.

Zlatý špendlík v zastoupení Ladislava Viktorina upořádal dne 8. června výlet do Březové Lady a Boubína s průvodcem Standou Schneedorfem. Dne 12. června uspořádal Zlatý špendlík Náchod přednášku Radovana Dlouhého Smitha na téma Chemie v oblacích? v T. J. Sokol Tyršova v Náchodě. Zlatý špendlík České Budějovice uspořádal 13. června v sále "Galerie" v Českých Budějovicích přednášku o bitvě u Lipan s Miroslavem Houškou. Dne 14. června proběhlo společné posezení Výstava archiválií ve státním oblastním archivu na zámku v Zámrsku, které přichystal Zlatý špendlík Ústí nad Orlicí. Zlatý špendlík Nymburk uskutečnil dne 15. června přípravu na letní slunovrat v Kouřim. Dne 15. června uspořádal Zlatý špendlík Brno výlet na Šamanskou louku v Brně. Zlatý špendlík Nymburk společně s dobrovolníky uspořádal 22. června v Zámeckém parku v Křinci 3. ročník Všešpendlíkovského sletu - Dětského dnu. Dne 24. června uspořádal Zlatý špendlík Ústí nad Orlicí Křeslo pro hosta s prezidentem Václavem Klausem v bývalé hospodě v Zámrsku. Zlatý špendlík Hradec Králové uspořádal 29. června amatérský fotbalový turnaj na venkovním hřišti v Černožicích v okrese Hradec Králové.

Členská základna:

Spolek na podporu Zlatého špendlíku spravuje nejen vlastní členskou základnu, ale sdružuje i registrované příznivce Zlatého špendlíku. Aktuálně má spolek 763 registrovaných špendlíků, 180 členů spolku, z toho 1 zlatého člena.

Důležité setkání:

Na začátku měsíce června proběhlo na zámku v Mirošově důležité setkání vybraných členů Spolku na podporu Zlatého špendlíku z. s.  V návaznosti na změnu spolkového rejstříku, byla předsedou jmenována nová rada. Společně byl definován jasnější směr a pravidla spolku a jeho postavení vůči společenství Zlatého špendlíku.

Všešpendlíkovský slet - Dětský den:

Ve jménu odkazu Našich předků a vše co je české je dobré se 22. června uskutečnil v zámeckém parklu v Křinci 3. ročník Všešpendlíkovského sletu - Dětského dnu. Na akci byl celodenní program pro děti a dospělé se zajištěným občerstvením, vzduchovková střelnice, prezentace vojenských dobových táborů, krátké bojové ukázky, příjezd dobové techniky z období 2. světové války, tématické přednášky, šermířské představení spolku Berounští měšťané, představení REBEL GYM Praha, cvičení s Pavlem Mackem, stánek s bylinkami a jejich představení Karlem Kouřilem, stánkový obchůdek Zlatého špendlíku i Obrozenci 2.0, malování na obličej a možnost komentované prohlídky Zámku Křinec.

Distribuce nového vydání Obrozeneckých listů:

V průběhu června spolek na podporu Zlatého špendlíku zahájil distribuci nového čísla Obrozeneckých listů, které si již nyní můžete objednávat na https://obchod.zlatyspendlik.cz. Obrozenecké listy jako tištěné noviny přinášejí široké veřejnosti, příznivcům, špendlíkům a členům důležité tématické informace o dění ve společnosti, zajímavé rozhovory s různými osobnostmi a další relevantní témata.

 

Spolek na podporu Zlatého špendlíku se nadále zaměřuje na aktivní účast ve společenském dění a realizaci zajímavých nápadů iniciativních členů, které svým zaměřením přispějí k posilování pospolitosti a sdílení společných hodnot mezi širokou veřejností.

Pro více informací kontaktujte:

Spolek na podporu Zlatého špendlíku z. s.,
V pevnosti 10/9, Vyšehrad, 128 00 Praha 2,
spolek@zlatyspendlik.cz
https://spolek.zlatyspendlik.cz

Datum: 1. července 2024