Informace

Vize Zlatý Špendlík

Zlatý špendlík je v současné době uskupení občanů ČR směřujících k vyvážené jednotě a co nejautentičtější orientaci ve společnosti a světě.