Informace

Vážení členové,
oznamujeme Vám zahájení náhradní členské schůze Spolku na podporu Zlatého špendlíku z. s.,

více informací