Zpráva o činnosti spolku za leden 2024

Dnešním dnem přinášíme zprávu o činnosti Spolku na podporu Zlatého špendlíku za leden 2024, který se v prvním měsíci nového roku věnoval aktivní podpoře kulturních a společenských akcí, organizaci členské schůze a zahájením distribuce nového čísla Obrozeneckých listů.

Mediální podpora akcí:

Spolek na podporu Zlatého špendlíku se angažoval v mediální podpoře šesti významných akcí, zaměřených na různé oblasti kultury, vzdělání a dobročinnosti. Tímto způsobem se spolek snažil podpořit a šířit povědomí o významných iniciativách, které přispívají k rozvoji lokální komunity.

Dne 19. ledna uspořádl Zlatý Špendlík Ústí nad Orlicí Křeslo pro hosta s Danielem Sterzikem alias Vidlákem. Dále dne 19. ledna uspořádal Zlatý Špendlík Brno a 20. ledna Zlatý Špendlík Zlín ve svých městech přednášku Dr. Petra Robejška. Dne 29. ledna uspořádala Jana Čížková v Montessori střední škole, základní škole a mateřské škole Polná akci KRAJINA 1 s Václavem Rathouským. Dne 30. ledna uspořádal Zlatý Špendlík Pardubice přednášku o Bylinkové soběstačnosti a poslední den v měsíci 31. ledna uspořádal Zlatý Špendlík Praha přednášku Mrazivá fakta o Právu EU a právu ČR s Liborem Vondráčkem.

Zaštítění akce:

Kromě mediální podpory se Spolek na podporu Zlatého špendlíku rozhodl zaštítit přednášku Mrazivá fakta o Právu EU a právu ČR s Liborem Vondráčkem. Pro Zlatý špendlík Praha se spolek zavázal k logistickému a mediálnímu zajištění této akce, přičemž poskytl svou podporu v organizaci a propagaci.

Členská schůze:

Dne 13. ledna se v Hradeci Králové konala členská schůze, na které bylo projednáváno několik klíčových otázek týkajících se činnosti spolku. Bohužel, schůze nebyla usnášeníschopná, a proto bude v nejbližší době vyhlášena náhradní členská schůze ve formě Per rollam. Vedení spolku věnuje zvýšenou pozornost tomuto procesu, aby zajistilo aktivní účast členů a efektivní fungování spolku.

Členská základna:

Spolek na podporu Zlatého špendlíku spravuje nejen vlastní členskou základnu, ale sdružuje i registrované příznivce Zlatého špendlíku. Aktuálně má spolek 669 registrovaných špendlíků, 244 členů spolku, z toho 4 zlaté členy.

Distribuce nového čísla Obrozeneckých listů:

V průběhu ledna spolek na podporu Zlatého špendlíku zahájil distribuci nového čísla Obrozeneckých listů. Obrozenecké listy jako tištěné noviny přinášejí široké veřejnosti, příznivcům, špendlíkům a členům důležité tématické informace o dění ve společnosti, zajímavé rozhovory s různými osobnostmi a další relevantní témata.

Spolek na podporu Zlatého špendlíku se nadále zaměřuje na aktivní účast ve společenském dění a posilování komunitního ducha. Očekáváme, že náhradní členská schůze přinese možnost učinit další kroky pro rozvoj spolku v roce 2024.

Pro více informací kontaktujte:

Spolek na podporu Zlatého špendlíku z. s.,
V pevnosti 10/9, Vyšehrad, 128 00 Praha 2,
spolek@zlatyspendlik.cz
https://spolek.zlatyspendlik.cz

Datum: 1. února 2024